Arena för Tillväxt har lagts ned 2019-06-30.

Vi vill tacka alla vi haft förmånen att få träffa och samverka med sedan starten år 2000.

Sveriges nya Geografi drivs vidare i Swecos regi. Viss verksamhet, till exempel nätverk som pågår drivs vidare i SKLs regi. Övrig verksamhet har upphört.

Vårt material finns inlämnat fysiskt och digitalt hos Kungliga biblioteket, en uppsättning av våra skrifter finns också i Riksarkivets bibliotek. SKL arkiverar delar av Arenans material.

Varma hälsningar
Ägarna; ICA, Sveriges Kommuner och Landsting, Swedbank
Kansliet; Linnéa Hassis, Anna Kelly, Per Sandgren